Halve Kunstknie

Onderzoek naar factoren van invloed op bereiken gewenste activiteiten na halve of hele knieprothese

In een recent wetenschappelijke onderzoek uit Oxford werd de factoren beschreven die van invloed zijn op het bereiken van de post-operatief gewenste activiteiten 1 jaar na een halve of hele knieprothese ingreep. Bij een grote groep van bijna 1500 patiënten bleek bij 75% van de hemi knie prothese patiënten het vooraf gewenste activiteiten nivo ook daadwerkelijk bereikt 12 maanden na operatie, terwijl dit bij de totale knie prothese patiënten maar in 59% het geval was. De activiteiten die het meest genoemd werden als gewenst waren onder andere wandelen, fietsen, tuinieren, zwemmen en fitness. De factoren die in dit onderzoek het meest positief van invloed bleken op het bereiken van die activiteiten na operatie waren: een lager lichaamsgewicht, een goede algemene gezondheidsstatus, een betere knie functie voorafgaand aan de ingreep en een reeële verwachting met betrekking tot pijn en de post-operatieve uitkomst.


Wilt u meer weten? Lees in deze link het hele artikel. https://halvekunstknie.nl/wp-content/uploads/2020/06/iort-90-1542214.pdf