Halve Kunstknie

Bloedbesparend medicijn ook bij halve knieprothese veilig en effectief in gebruik

Orthopedisch chirurg Joris Jansen uit Alrijne Ziekenhuis publiceerde effectiviteitsstudie over bloed besparend medicijn bij knieprotheses in internationaal wetenschappelijk tijdschrift ‘The Knee’

“Ook bij halve knieprothese operaties is altijd wat bloedverlies te verwachten, de kunst is echter de hoeveelheid en de gevolgen ervan zo klein mogelijk te houden”, vertelt Alrijne orthopedisch chirurg Joris Jansen. Er zijn vele manieren waardoor bloedverlies bij gewrichtsvervangende operaties zoveel mogelijk kan worden beperkt. Allereerst is het belangrijk dat de waarde van rode bloed lichaampjes voor aanvang van operatie goed is. Als een te laag hemoglobine gehalte bij pre-operatieve screening wordt ontdekt kan dit al vroegtijdig geanalyseerd en behandeld worden, soms met staaltabletten en zo nodig ook met pre-operatieve Epo injecties.

Het voorkomen van een bloedtransfusie na operatie is belangrijk omdat het een verhoogd risico op infectie en trombose geeft, wat extra risico’s oplevert in de herstel periode net na een halve kunstknie.

“Uiteraard proberen we ook tijdens de operatie met kleine incisies en weefsel sparende technieken het bloedverlies zo beperkt mogelijk te houden “, legt orthopeed Jansen uit. “Een belangrijk hulpmiddel daarbij is tranexamine zuur, een medicijn dat aanmaak van bloedstelpende fibrine propjes stimuleert. Uit eerdere studies was al bekend dat het middel tranexamine heel goed werkt en veilig is, maar over de juiste dosering en manier van toediening is internationaal nog geen overeenstemming.”

In het Alrijne Ziekenhuis is de afgelopen jaren veel onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van tranexamine zuur bij knieprotheses verricht, dat eerder gepubliceerd is in het toonaangevende Britse medisch tijdschrift ‘The Knee’. Door de orthopedie onderzoekers werden de resultaten van drie verschillende doseringen tranexamine geanalyseerd. De hoogste dosering (5 gram totaal) bleek het meest effectief. Ook een belangrijke uitkomst was dat het middel tevens veilig in het gewricht gegeven kan worden aan patiënten die langer dan een jaar geleden een trombo-embolie zoals hart- of herseninfarct hebben meegemaakt. Ook een recente studie van een andere onderzoeksgroep bevestigde onze studie resultaten en de effectiviteit van tranxamine zuur bij hemi knie protheses in het bijzonder (PDF in attachment voor het hele wetenschappelijke artikel).

Joris A. Jansen, Joost R.C. Lameijer, Barbara A.M. Snoeker
Combined intravenous, topical and oral tranexamic acid administration in total knee replacement: Evaluation of safety in patients with previous thromboembolism and effect on hemoglobin level and transfusion rate.
The Knee 24 (2017) 1206–1212

Zie voor de Engelstalige samenvatting van het artikel deze link:

https://www.rijnlandorthopedie.nl/uploads/TXA%20Knee%202017.pdf